کتاب مکانیک و مهندسی سنگ جلد ۲ - پایگاه علمی صنعتی معدن پلاس | Maadan Plus

کتاب مکانیک و مهندسی سنگ جلد ۲

معدن پلاسمعدن پلاسآذر ۲۳, ۱۳۹۸8دقيقه5310
این کتاب که سال 2017 به قلم Xia-Ting Feng ویرایش شده و توسط CRC Press منتشر گردیده است، اکنون در معدن پلاس در دسترس می‌باشد. برای آشنایی بیشتر و دریافت کتاب، با ما همراه باشید.
کتاب مکانیک و مهندسی سنگ جلد ۲

 تست‌ آزمایشگاهی و میدانی

Rock Mechanics and Engineering

Volume 2: Laboratory and Field Testing

ویرایشگر

Xia-Ting Feng

انتشارات

CRC Press

سال انتشار

۲۰۱۷فهرست مطالب


بخش اول : آزمایش سه محوره و سه محوره واقعی تحت شرایط بارگذاری و باربرداری

فصل ۱: بررسی مقدماتی روش‌های آزمایش برای مکانیک سنگ

فصل ۲: روش و کاربردهای سیستم‌های آزمایش سه محوره واقعی

فصل ۳: مفهوم انفجار سنگ و مکانیزم آن

فصل ۴: بررسی مطالعه آزمایشگاهی انتشار موج صوتی

فصل ۵: تخریب درزه سنگ‌ها با استفاده از انتشار امواج صوتی

بخش دوم : آزمایش‌های درزه

فصل ۶: پارامترهای شکل‌شناسی هر دو سطح درز جفت شده

فصل ۷: سیستم آزمایش برشی درزه سنگ‌ها

بخش سوم : آزمایش‌های دینامیک و خزش

فصل ۸: آزمایش جفت شده استاتیک و دینامیک

فصل ۹: رفتار دینامیکی

فصل ۱۰: شکست دینامیکی سنگ و ظرفیت آن

فصل ۱۱: آزمایش‌های انجام شده بر روی مشخصات خزش سنگ‌ها

بخش چهارم : آزمایش‌های مدل سازی فیزیکی

فصل ۱۲: مدل سازی فیزیکی، تجربی و عددی مقاومت توده سنگ درزه دار

فصل ۱۳: برخی روش‌های جدید در مدل سازی فیزیکی پایداری سنگ تونل‌ها یا مغارهای زیرزمینی در چین

بخش پنجم : آزمایش میدانی و آزمایشگاه‌های پژوهشی زیرزمینی (URLs)

فصل ۱۴: آزمایشگاه‌های پژوهشی زیرزمینی

فصل ۱۵: آزمایشگاه سنگ Mont Terri

فصل ۱۶: مشخصات گرمایی و تجربه در Aspo HRL

فصل ۱۷: مطالعات پاسخ حفاری در آزمایشگاه پژوهشی زیرزمینی AECL – ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۰

فصل ۱۸: URL و مکانیک سنگ در فنلاند

فصل ۱۹: آزمایشگاه پژوهشی زیرزمینی Meuse/Haute-Marne: رفتار مکانیکی سنگ رسی Callovo-Oxfordian


Contents


Part 1 : Triaxial or True-triaxial Tests under Condition of Loading and Unloading

Chapter 1: Introductory longer review for rock mechanics testing methods

Chapter 2: Progress and applications of rock true triaxial testing systems

Chapter 3: Rockburst concept and mechanism

Chapter 4: Laboratory acoustic emission study review

Chapter 5: Damage of rock joints using acoustic emissions

Part 2 : Joint Tests

Chapter 6: Morphological parameters of both surfaces of coupled joints

Chapter 7: Rock joints shearing testing system

Part 3 : Dynamic and Creep Tests

Chapter 8: Coupled static and dynamic test

Chapter 9: Dynamic behavior

Chapter 10: Dynamic rock failure and its containment

Chapter 11: Tests on creep characteristics of rocks

Part 4 : Physical Modeling Tests

Chapter 12: Physical, empirical and numerical modeling of jointed rock mass strength

Chapter 13: Some recent progress in physical modeling of rock stability of tunnels or underground caverns in China

Part 5 : Field Testing and URLs

Chapter 14: Underground research laboratories

Chapter 15: The Mont Terri rock laboratory

Chapter 16: Thermal properties and experiment at Aspo HRL

Chapter 17: Excavation response studies at AECL’s underground research laboratory – 1982 to 2010

Chapter 18: URL and rock mechanics in Finland

Chapter 19: The Meuse/Haute-Marne underground research Laboratory: Mechanical behavior of the Callovo-Oxfordian claystone


با افتخار توسط معدن پلاس ارائه می‌گردد.درباره ما

معدن پلاس با هدف بررسی تحولات علمی و صنعتی ایران و جهان و ارائه مهمترین و تازه ترین رویدادهای علمی و صنعتی و  ایجاد پایگاه جامع داده های معدنی در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید. در این راستا با افتخار، تیمی از بهترین‌های صنعت و دانشگاه را دور هم جمع کردیم تا با همکاری دانش و تجربه, یک پایگاه علمی صنعتی را تشکیل دهیم و نقشی هر چند کوچک در از بین بردن شکاف صنعت و دانشگاه ایفا نمائیم و باعث پیشرفت صنعت معدنکاری در کشور عزیزمان شویم.

تماس با ماخبرنامه


پیوندهای مفید