کتاب تکنیک‌های پیش بینی آب آلوده ناشی از معدن‌کاری فلزی - پایگاه علمی صنعتی معدن پلاس | Maadan Plus

کتاب تکنیک‌های پیش بینی آب آلوده ناشی از معدن‌کاری فلزی

معدن پلاسمعدن پلاسمرداد ۲۱, ۱۳۹۹7دقيقه6490
این کتاب که در سال 2014 به قلم R. David Williams و Sharon F. Diehl ویرایش شده و توسط Society for Mining, Metallurgy, and Exploration - SME منتشر گردیده است، اکنون در معدن پلاس در دسترس است. برای آشنایی بیشتر و دریافت کتاب، با ما همراه باشید.
کتاب تکنیک‌های پیش بینی آب آلوده ناشی از معدن‌کاری فلزی

فناوری‌های مدیریت برای نفوذ آب آلوده ناشی از معدن کاری (جلد ۵)

Techniques for Predicting Metal Mining Influenced Water

Management Technologies for Metal Mining Influenced Water Volume 5

سرپرستان ویرایش

David Williams and Sharon F. Diehl

انتشارات

Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME)

سال انتشار

۲۰۱۴فهرست مطالب


فصل ۱: مقدمه

فصل ۲: زهکشی اسید : ژئوشیمی کانی‌های سولفیدی مؤثر بر زهکشی

فصل ۳: فاکتورهای پیش بینی

فصل ۴: بررسی روش‌های پیش بینی

فصل ۵: برآورد

فصل ۶: کاربرد و نتیجه گیری

پیوست الف: روش (Sobek)

پیوست ب: روش (Sobek) اصلاح شده

پیوست پ: آزمایش اولیه تحقیقاتی بریتیش کلمبیا

پیوست ت: روش (Lapakko)

پیوست ث: تصحیح سیدریت

پیوست ج: مقدار کربنات خالص

پیوست چ: آزمایش‌های تولید خالص اسید

پیوست ح آزمایش تأییدیه تحقیقاتی بریتیش کلمبیا

پیوست خ: طرز عملکرد سلول رطوبت

پیوست د: طرح کلی مدیریت انطباقی پیشنهاد شده

پیوست ذ: مدت آزمایش سلول رطوبت و پس زمینه آزمایش

پیوست ر: چارچوب‌های ممکن برای استفاده با سلولهای رطوبت


Contents


Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Acid Rock Drainage: Sulfide Mineral Geochemistry Affecting Drainage

Chapter 3: Prediction Factors

Chapter 4: Overview of Prediction Methods

Chapter 5: Evaluation

Chapter 6: Application and Conclusion

Appendix A Sobek Method

Appendix B Modified Sobek Method

Appendix C BC (British Columbia) Research Initial Test

Appendix D Lapakko Method

Appendix E Siderite Correction

Appendix F Net Carbonate Value

Appendix G Net Acid Generation Tests

Appendix H BC Research Confirmation Test

Appendix I Humidity Cell Procedures

Appendix J Proposed Adaptive Management Plan Outline

Appendix K Humidity Cell Test Duration and Testing Background

Appendix L Possible Duration Framework for Use with Humidity Cells


با افتخار توسط معدن پلاس ارائه می‌گردد.درباره ما

معدن پلاس با هدف بررسی تحولات علمی و صنعتی ایران و جهان و ارائه مهمترین و تازه ترین رویدادهای علمی و صنعتی و  ایجاد پایگاه جامع داده های معدنی در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید. در این راستا با افتخار، تیمی از بهترین‌های صنعت و دانشگاه را دور هم جمع کردیم تا با همکاری دانش و تجربه, یک پایگاه علمی صنعتی را تشکیل دهیم و نقشی هر چند کوچک در از بین بردن شکاف صنعت و دانشگاه ایفا نمائیم و باعث پیشرفت صنعت معدنکاری در کشور عزیزمان شویم.

تماس با ماخبرنامه


پیوندهای مفید