کتاب مکانیک و مهندسی سنگ جلد ۳ - پایگاه علمی صنعتی معدن پلاس | Maadan Plus

کتاب مکانیک و مهندسی سنگ جلد ۳

معدن پلاسمعدن پلاسبهمن ۴, ۱۳۹۸18دقيقه4880
این کتاب که با موضوع تحلیل، مدل سازی و طراحی در سال 2017 به قلم Xia-Ting Feng ویرایش شده و توسط CRC Press منتشر گردیده است، اکنون در معدن پلاس در دسترس می‌باشد. برای آشنایی بیشتر و دریافت کتاب، با ما همراه باشید.
کتاب مکانیک و مهندسی سنگ جلد ۳

 تحلیل، مدل سازی و طراحی

Rock Mechanics and Engineering

Volume 3: Analysis, Modeling & Design

ویرایشگر

Xia-Ting Feng

انتشارات

CRC Press

سال انتشار

۲۰۱۷فهرست مطالب


بخش اول : روش‌های مدل سازی عددی

فصل ۱: مدلسازی THMC برای ارزیابی ایمنی دفع پسماندهای زمین‌شناسی باطله‌های رادیواکتیو: پروژه DECOVALEX (1992 تا ۲۰۱۵)

فصل ۲: آرام سازی دینامیکی بکار رفته مدل‌های عددی پیوسته و ناپیوسته در ژئومکانیک

فصل ۳: روش تحلیل عددی تغییر شکل ناپیوسته (DDA): آزمایش‌های معیار

فصل ۴: روش المان پیوسته – ناپیوسته

فصل ۵: مدل سازی المان مجزا: اصول و کاربرد در مواد ذره‌ای کمی سیمانی شده

فصل ۶: بررسی‌های معادل تجربی پیوسته توده سنگ درزه دار: تجربیات، مدل سازی عددی، اعتبار و مطالعات موردی میدانی

بخش دوم : تحلیل برگشتی

فصل ۷: تحلیل برگشتی در مهندسی سنگ

فصل ۸: تحلیل برگشتی رانش زمین برای استنتاج پارامترهای رئولوژیکی

فصل ۹: تحلیل برگشتی چند راهی در معدن

بخش سوم : تحلیل ریسک

فصل ۱۰: آب و فضاهای زیرزمینی: از تئوری تا عمل

فصل ۱۱: ارزیابی قابلیت اطمینان نهایی و حالات حد کارایی حفریات زیرزمینی سنگی

فصل ۱۲: ارزیابی ریسک عملیات تزریق و نگهداری CO۲

بخش چهارم : تحلیل طراحی و پایداری: نگاه اجمالی

فصل ۱۳: روش‌های تجربی طراحی در معدن‌کاری زیرزمینی

فصل ۱۴: ۲۰ سال مکانیک سنگ هوشمند

فصل ۱۵: سیستم‌های مهندسی سنگ (RES): به روز رسانی


…………………………………………..


بخش پنجم : تحلیل طراحی و پایداری: تحلیل فرآیند جفت سازی

فصل ۱۶: اندرکنش‌های چند حالته زغال-گاز

فصل ۱۷: پایداری ژئومکانیکی و درستی باطله هسته‌ای پسماند معادن در ساختارهای نمکی

فصل ۱۸: مهندسی سنگ در ذخیره انرژی هوای فشرده زیرزمینی

بخش ششم : تحلیل طراحی و پایداری: تحلیل انفجار و طراحی

فصل ۱۹: آسیب ناشی از انفجار

فصل ۲۰: سرعت انتشار انفجار

فصل ۲۱: برآورد آماری خردایش ناشی از انفجار

فصل ۲۲: پارامترهای انفجار

بخش هفتم : تحلیل پایداری شیب سنگی و طراحی

فصل ۲۳: کاربرد مکانیک شکست در شیب‌های سنگی

فصل ۲۴: توسعه و کاربرد تحلیل عددی محدود برای مواد ژئوتکنیکی

فصل ۲۵: طراحی شیب پیت معدن روباز

بخش هشتم : تحلیل و طراحی تونل‌ها، مغارها و توقف‌ها

فصل ۲۶: سیستم Q: یک راهنمای تصویری برای تونل سازی

فصل ۲۷: کارایی TBM، پیش‌بینی و کاهش خطر

فصل ۲۸: راهنماهای طراحی برای نگهداری توقف باز


Contents


Part 1 : Numerical Modeling Methods

Chapter 1: Coupled THMC modeling for safety assessment of geological disposal of radioactive wastes: The DECOVALEX project (1992–۲۰۱۵)

Chapter 2: Dynamic relaxation applied to continuum and discontinuum numerical models in geomechanics

Chapter 3: The numerical Discontinuous Deformation Analysis (DDA) method: Benchmark tests

Chapter 4: Continuum–discontinuum element method

Chapter 5: Discrete element modeling: Principle and application in weak cemented particulate materials

Chapter 6: Practical equivalent continuum analyses of jointed rockmass: Experiments, numerical modeling, validation and field case studies

Part 2 : Back Analysis

Chapter 7: Back analysis in rock engineering practice

Chapter 8: Back-analysis of rock landslides to infer rheological parameters

Chapter 9: Multi-approach back analysis in mining

Part 3 : Risk Analysis

Chapter 10: Groundwater and underground excavations: From theory to practice

Chapter 11: Reliability assessment of ultimate and serviceability limit states of underground rock caverns

Chapter 12: Risk assessment of CO۲ injection processes and storage

Part 4 : Design and Stability Analysis: Overviews

Chapter 13: Empirical design methods in underground mining

Chapter 14: ۲۰ years of intelligent rock mechanics

Chapter 15: Rock Engineering Systems (RES): An update


…………………………………………..


Part 5 : Design and Stability Analysis: Coupling Process Analysis

Chapter 16: Multiphysics of coal-gas interactions

Chapter 17: Geomechanical stability and integrity of nuclear waste disposal mines in salt structures

Chapter 18: Rock engineering in underground compressed air energy storage

Part 6 : Design and Stability Analysis: Blast Analysis and Design

Chapter 19: Blast-induced damage

Chapter 20: Blasting propagation velocity

Chapter 21: Statistical estimation of blast fragmentation

Chapter 22: Blasting parameters

Part 7 : Rock Slope Stability Analysis and Design

Chapter 23: Application of fracture mechanics to rock slopes

Chapter 24: Development and application of numerical limit analysis for geotechnical materials

Chapter 25: Open pit slope design

Part 8 : Analysis and Design of Tunnels, Caverns and Stopes

Chapter 26: Q-system: An illustrated guide for tunneling

Chapter 27: TBM performance, prognosis and risk reduction

Chapter 28: Design guidelines for open stope support


با افتخار توسط معدن پلاس ارائه می‌گردد.


دریافت کتاب


درباره ما

معدن پلاس با هدف بررسی تحولات علمی و صنعتی ایران و جهان و ارائه مهمترین و تازه ترین رویدادهای علمی و صنعتی و  ایجاد پایگاه جامع داده های معدنی در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید. در این راستا با افتخار، تیمی از بهترین‌های صنعت و دانشگاه را دور هم جمع کردیم تا با همکاری دانش و تجربه, یک پایگاه علمی صنعتی را تشکیل دهیم و نقشی هر چند کوچک در از بین بردن شکاف صنعت و دانشگاه ایفا نمائیم و باعث پیشرفت صنعت معدنکاری در کشور عزیزمان شویم.

تماس با ماخبرنامه


پیوندهای مفید