کتاب قراردادهای تونلسازی و تحقیقات میدانی - پایگاه علمی صنعتی معدن پلاس | Maadan Plus

کتاب قراردادهای تونلسازی و تحقیقات میدانی

معدن پلاسمعدن پلاسمهر ۲۴, ۱۳۹۸9دقيقه2720
این کتاب که در سال 1995 به قلم P.B.Attewell نوشته و توسط E & FN SPON منتشر شده است، اکنون در معدن پلاس در دسترس می‌باشد. برای آشنایی بیشتر و دریافت کتاب، با ما همراه باشید.
کتاب قراردادهای تونلسازی و تحقیقات میدانی
Tunnelling Contracts and Site Investigation
نویسنده

P.B.Attewell

انتشارات

E & FN SPON

سال انتشار

۱۹۹۵فهرست مطالب


بخش یک: قراردادهای تونلسازی و تحقیقات میدانی

فصل ۱: مقدمه

فصل ۲: قراردادها

فصل ۳: فاز تحقیقات مقدماتی

فصل ۴: تحقیقات زمینی

فصل ۵: آماده سازی قرارداد و ارزیابی مناقصه

فصل ۶: ساخت تونل

فصل ۷: مطالبات و بایگانی‌ها

فصل ۸: فاز پیس از ساخت

بخش دو: اطلاعات تکمیلی در مورد قراردادهای تونلسازی و تحقیقات میدانی

فصل ۱: تضمین کیفیت

فصل ۲: گازهای سمی با منابع خاصی که ممکن است در تونلسازی در لایه‌های زغالی با آن مواجه شد

فصل ۳: کاربرد آمار بیزی در تحقیقات میدانی

فصل ۴: سنگ ضعیف

فصل ۵: آزمون نفوذپذیری استاندارد و آزمون نفوذ مخروط (آزمون مخروط هلندی)

فصل ۶: گل سنگ‌ها

فصل ۷: ترکیب کانی‌شناسی سنگ‌ها

فصل ۸: تزریق دوغاب

فصل ۹: تونلسازی در زمین آلوده

فصل ۱۰: تخصیص کیفیت سنگ و توصیف گرهای ناپیوستگی توده سنگ

فصل ۱۱: نمادهای استفاده شده در لاگهای گمانه

فصل ۱۲: تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ

فصل ۱۳: آزمون‌های نفوذپذیری با هد افتان، خیزان و ثابت

فصل ۱۴: حفرپذیری سنگ با شاخص Q

فصل ۱۵: نقطه بهینه آبکشی

فصل ۱۶: برآورد فرم نشست سطح در بلند مدت (تخریب زمین بعلاوه تحکیم) و حرکت آزاد زمین (عمود بر خط مرکز تونل)

فصل ۱۷: روش جدید تونلسازی اتریش

فصل ۱۸: قانون آلودگی آب

فصل ۱۹: تحلیل فشار تونل در سنگ

فصل ۲۰: لرزش زمین و سر و صدای ناشی از عملیات عمرانی

فصل ۲۱: لاینینگ‌های مجاری آب و فاضلاب


Contents


Part One: Tunnelling Contracts and Site Investigation

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Contracts

Chapter 3: Initial investigation phase

Chapter 4: Ground investigation

Chapter 5: Contract preparation and tender evaluation

Chapter 6: Tunnel construction

Chapter 7: Claims and records

Chapter 8: Post-construction phase

PART TWO:  Supplementary information on Tunnelling Contracts and Site Investigation

Chapter 1: Quality assurance

Chapter 2: Hazardous gases with particular reference to those that might be  encountered when tunnelling in Coal Measures strata

Chapter 3: Application of Bayesian statistics to site investigation

Chapter 4: Weak rock

Chapter 5: Standard penetration test and cone penetration test

Chapter 6: Mudrocks

Chapter 7: Mineralogical composition of rocks

Chapter 8: Grout injection

Chapter 9: Tunnelling through contaminated ground

Chapter 10: Rock quality designation and other rock mass discontinuity descriptors

Chapter 11: Symbols used on borehole logs

Chapter 12: Determination of unconfined compressive strength of rock

Chapter 13: Rising, falling and constant head permeability tests

Chapter 14: Rock excavatability via ‘Q’

Chapter 15: Well-point dewatering

Chapter 16: Estimation of the form of a long-term (ground loss plus consolidation)  free-ground transverse (normal to the tunnel centre line) surface settlement trough

Chapter 17: New Austrian Tunnelling Method

Chapter 18: Water pollution legislation

Chapter 19: Analysis of pressure tunnel in rock

Chapter 20: Ground vibration and noise from civil engineering operations

Chapter 21: Sewer and water main linings


با افتخار توسط معدن پلاس ارائه می‌گردد.درباره ما

معدن پلاس با هدف بررسی تحولات علمی و صنعتی ایران و جهان و ارائه مهمترین و تازه ترین رویدادهای علمی و صنعتی و  ایجاد پایگاه جامع داده های معدنی در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید. در این راستا با افتخار، تیمی از بهترین‌های صنعت و دانشگاه را دور هم جمع کردیم تا با همکاری دانش و تجربه, یک پایگاه علمی صنعتی را تشکیل دهیم و نقشی هر چند کوچک در از بین بردن شکاف صنعت و دانشگاه ایفا نمائیم و باعث پیشرفت صنعت معدنکاری در کشور عزیزمان شویم.

تماس با ماخبرنامه


پیوندهای مفید