کتاب واکنش توده سنگ به فعالیت‌های معدنی - پایگاه علمی صنعتی معدن پلاس | Maadan Plus

کتاب واکنش توده سنگ به فعالیت‌های معدنی

معدن پلاسمعدن پلاسمهر ۲۴, ۱۳۹۸7دقيقه2850
این کتاب که در سال 2018 به قلم T.Szwedzicki نوشته شده و توسط CRC Press منتشر گردیده است، اکنون در معدن پلاس در دسترس می‌باشد. برای آشنایی بیشتر و دریافت کتاب، با ما همراه باشید.
کتاب واکنش توده سنگ به فعالیت‌های معدنی

پی بردن به شکست توده سنگ در مقیاس بزرگ

  Rock Mass Response to Mining Activities

Inferring Large-Scale Rock Mass Failure

نویسنده

Tadeusz Szwedzicki

ویرایش مجموعه

Tsuyoshi Ishida

انتشارات

CRC Press

سال انتشار

۲۰۱۸فهرست مطالب


فصل ۱: مقدمه

فصل ۲: فاکتورهای مؤثر بر واکنش توده سنگ به معدن کاری

فصل ۳: مطالعات موردی واکنش توده سنگ به معدن کاری زیرزمینی

فصل ۴: مطالعات موردی واکنش توده سنگ به معدن کاری سطحی

فصل ۵: مطالعات موردی آب گرفتگی‌ها

فصل ۶: تأثیر ناپیوستگی‌ها بر آغاز فرآیند شکست

فصل ۷: رفتار توده سنگ پیش از شکست

فصل ۸: رفتار توده سنگ در حین شکست

فصل ۹: رفتار پس از شکست توده سنگ

فصل ۱۰: حالت‌های شکست سنگ و توده سنگ

فصل ۱۱: رفتار ماده معدنی خرد شده

فصل ۱۲: کاهش واکنش توده سنگ از طریق تضمین کیفیت ژئوتکنیکی


Contents


Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Factors affecting rock mass response to mining

Chapter 3: Case studies of rock mass response to underground mining

Chapter 4: Case studies of rock mass response to surface mining

Chapter 5: Case studies of inundations

Chapter 6: Effect of discontinuities on the initiation of failure process

Chapter 7: Behaviour of rock mass prior to failure

Chapter 8: Rock mass behaviour during failure

Chapter 9: Post-failure rock mass behaviour

Chapter 10: Modes of failure of rock and rock mass

Chapter 11: Behaviour of fragmented ore

Chapter 12: Mitigation of rock mass response through geotechnical quality assurance


با افتخار توسط معدن پلاس ارائه می‌گردد.درباره ما

معدن پلاس با هدف بررسی تحولات علمی و صنعتی ایران و جهان و ارائه مهمترین و تازه ترین رویدادهای علمی و صنعتی و  ایجاد پایگاه جامع داده های معدنی در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید. در این راستا با افتخار، تیمی از بهترین‌های صنعت و دانشگاه را دور هم جمع کردیم تا با همکاری دانش و تجربه, یک پایگاه علمی صنعتی را تشکیل دهیم و نقشی هر چند کوچک در از بین بردن شکاف صنعت و دانشگاه ایفا نمائیم و باعث پیشرفت صنعت معدنکاری در کشور عزیزمان شویم.

تماس با ماخبرنامه


پیوندهای مفید