کتاب گاز لایه‌های شیلی - پایگاه علمی صنعتی معدن پلاس | Maadan Plus

کتاب گاز لایه‌های شیلی

معدن پلاسمعدن پلاسخرداد ۳, ۱۳۹۸13دقيقه1340
این کتاب که در سال 2017 به قلم Anurodh Mohan Dayal و Devleena Mani ویرایش و توسط Elsevier منتشر شده است، اکنون در معدن پلاس در دسترس می‌باشد. برای آشنایی بیشتر و دریافت کتاب، با ما همراه باشید.
کتاب گاز لایه‌های شیلی

اکتشاف و صدمات زیست محیطی و اقتصادی

Shale Gas

Exploration and Environmental and Economic Impacts

ویرایش

Anurodh Mohan Dayal و Devleena Mani

انتشارات

Elsevier

سال انتشار

۲۰۱۷فهرست مطالب


فصل ۱: شیل

۱–۱: مقدمه

۱–۲: ترکیبات شیل

۱–۳: محیط و نهشته شیلی

۱–۴: خصوصیات فیزیکی شیل

۱–۵: گاز لایه‌های شیلی

۱–۶: ژئوشیمی گاز شیل

فصل ۲: رسوب گذاری و شناسایی

۲–۱: مقدمه

۲–۲: خصوصیات فیزیکی شیل

۲–۳: سنگ‌های رسوبی آلی

۲–۴: شناسایی: تغییرات زیرزمینی

۲–۵: شناسایی

۲–۶: شناسایی ذرات ریزدانه رسوبی

۲–۷: نقش شناسایی در تولید هیدروکربن

۲–۸: فازهای مختلف شناسایی

۲–۹: زون تخمیری

فصل ۳: ماده آلی در گاز شیل‌ها: منشاء، تکامل ، مشخصات

۳–۱: مقدمه

۳–۲: ماده آلی در گاز لایه‌های شیلی : کیفیت

۳–۳: ماده آلی در گاز لایه‌های شیلی : رویکرد کمی

۳–۴: مشخصات ژئوشیمیایی ماده آلی

۳–۵: بحث

۳–۶: خلاصه

فصل ۴: ساختار حوضه ، تکتونیک و چینه شناسی

۴–۱: مقدمه

۴–۲: حرکت صفحه‌ای

۴–۳: حوضه‌های ریفت

۴–۴: توسعه ریفت

۴–۵: محیط‌های زمین‌شناسی مرتبط با تکتونیک

۴–۶: توالی چینه‌شناسی

۴–۷: ساختار حوضه و اهمیت اقتصادی

فصل ۵: تکنیک اکتشاف

۵–۱: لرزه نگاری کم عمق

۵–۲: اکتشاف ژئوشیمیایی

۵–۳: خصوصیات فیزیکی سنگ‌ها

۵–۴: کانی‌شناسی شیل

فصل ۶: شکست هیدرولیکی

۶–۱: مقدمه

۶–۲: شکست هیدرولیکی

۶–۳: خطرات

۶–۴: سیال شکست

۶–۵: مدیریت آب

۶–۶: حمل و نقل

۶–۷: دفع سیال

۶–۸: ریسک‌های شکست هیدرولیکی

۶–۹: زلزله‌های ناشی از عملیات

۶–۱۰: مدیریت خطر

۶–۱۱: دفع پساب

فصل ۷: مطالعات موردی

۷–۱: کشورهای تولید کننده

۷–۲: کشورهای آینده

فصل ۸: نگرانی‌های زیست محیطی در مورد تولید گاز شیل

۸–۱: مقدمه

۸–۲: لرزه خیزی ناشی شده

۸–۳: آلودگی آب زیرزمینی

۸–۴: انتشار هوایی

۸–۵: استخراج گاز شیل و خطر سلامتی

۸–۶: آسیب به آب و محیط زیست

۸–۷: آلودگی صوتی

۸–۸: آسیب زیست محیطی انفجار

۸–۹: راهنمای توسعه گاز شیل

۸–۱۰: محل دفع سایت پس از تکمیل استخراج

۸–۱۱: قوانین اکتشاف و استخراج گاز شیل

فصل ۹: اقتصاد صنعت هیدروکربن با یک بازار ناپایدار

۹–۱: مقدمه

۹–۲: اقتصاد نفت

۹–۳: گاز گلخانه‌ای و اقتصاد گاز شیل

۹–۴: توسعه جهانی گاز شیل

۹–۵: آسیب ناشی از استخراج گاز شیل

۹–۶: نتیجه گیری

فصل ۱۰: نقش انرژی غیر مرسوم گاز شیل در قرن آینده

۱۰–۱: مقدمه

۱۰–۲: توسعه گاز شیل

۱۰–۳: ذخایر گاز لایه‌های شیلی

۱۰–۴: اقتصاد گاز شیل

۱۰–۵: آسیب ناشی از توسعه گاز شیل

۱۰–۶: ذخیره و تولید گاز شیل

۱۰–۷: نتیجه گیری


Contents


Chapter 1 Shale

۱.۱ Introduction

۱.۲ Shale Composition

۱.۳ Environments of Shale Deposition

۱.۴  Physical Properties of Shale

۱.۵ Shale Gas

۱.۶ Geochemistry of Shale Gas

Chapter 2 Deposition and Diagenesis

۲.۱ Introduction

۲.۲ Physical Properties of Shale

۲.۳ Organic Sedimentary Rocks

۲.۴ Diagenesis: Underground Changes

۲.۵ Diagenesis

۲.۶ Diagenesis of Fine-Grained Sediments

۲.۷ The Role of Diagenesis in Hydrocarbon Generation

۲.۸ Various Phases of Diagenesis

۲.۹ Zone of Fermentation

Chapter 3 Organic Matter in Gas Shales: Origin, Evolution, and Characterization

۳.۱ Introduction

۳.۲ Organic Matter in Gas Shales: Quality

۳.۳ Organic Matter in Gas Shales: Quantitative Approach

۳.۴ Geochemical Characterization of Organic Matter

۳.۵ Discussion

۳.۶ Summary

Chapter 4 Basin Structure, Tectonics, and Stratigraphy

۴.۱ Introduction

۴.۲ Plate Motion

۴.۳ Rift Basins

۴.۴ Rift Development

۴.۵ Geological Environments Associated With Tectonics

۴.۶ Sequence Stratigraphy

۴.۷ Formation of Basin and Economic Importance

Chapter 5 Exploration Technique

۵.۱: Shallow Seismic

۵.۲: Geochemical Exploration

۵.۳: Petrophysics

۵.۴ : Shale Mineralogy

Chapter 6 Hydraulic Fracturing

۶.۱ Introduction

۶.۲ Hydraulic Fracturing 

۶.۳ Hazards 

۶.۴ Fracturing Fluid 

۶.۵ Water Management 

۶.۶ Transportation 

۶.۷ Fluid Disposal 

۶.۸ Risks of Hydraulic Fracturing6.9Induced Earthquakes 

۶.۱۰ Hazard Management 

۶.۱۱ Waste Water Disposal

Chapter 7 Case Studies

۷.۱: Producing Countries

۷.۲: Prospective Countries

Chapter 8 Environmental Concerns of Shale Gas Production

۸.۱ Introduction

۸.۲ Induced Seismicity

۸.۳ Ground Water Contamination

۸.۴ Atmospheric Emissions

۸.۵ Shale Gas Exploitation and Health Hazard

۸.۶ Impact on Water and Environment

۸.۷ Noise Pollution

۸.۸ Environmental Impact of Blowout

۸.۹ Guidelines for Shale Gas Development

۸.۱۰ Site Disposal After the Completion of Shale Gas Exploitation

۸.۱۱ Regulations for Shale Gas Exploration and Exploitation

Chapter 9 Economics of the Hydrocarbon Industry With a Volatile Market

۹.۱ Introduction 

۹.۲ Oil Economy 

۹.۳ Greenhouse Gas and Shale Gas Economy

۹.۴ Global Shale Gas Development

۹.۵ Impact From Shale Gas Exploitation

۹.۶ Conclusion 

Chapter 10 Role of Nonconventional Shale Gas Energy in the Next Century

۱۰.۱ Introduction 

۱۰.۲ Development of Shale Gas

۱۰.۳ Shale Gas Reserves

۱۰.۴ Economics of Shale Gas

۱۰.۵ Impact of Developing Shale Gas

۱۰.۶ Shale Gas Reserve and Production

۱۰.۷ Conclusion 


با افتخار توسط معدن پلاس ارائه می‌گردد.درباره ما

معدن پلاس با هدف بررسی تحولات علمی و صنعتی ایران و جهان و ارائه مهمترین و تازه ترین رویدادهای علمی و صنعتی و  ایجاد پایگاه جامع داده های معدنی در سال ۱۳۹۵ تشکیل گردید. در این راستا با افتخار، تیمی از بهترین‌های صنعت و دانشگاه را دور هم جمع کردیم تا با همکاری دانش و تجربه, یک پایگاه علمی صنعتی را تشکیل دهیم و نقشی هر چند کوچک در از بین بردن شکاف صنعت و دانشگاه ایفا نمائیم و باعث پیشرفت صنعت معدنکاری در کشور عزیزمان شویم.

تماس با ماخبرنامه


پیوندهای مفید